Protsessi kontrolli seadmed

Kõrgekvaliteedilised protsessikontrolli lineaarsed fotomeetrilised analüsaatorid vedelike ja gaaside protsessikontrolliks. Tegu on fotomeetriliste anduritega hägususe, värvi ja kontsentratsiooni ning laiaspektrilise UV-valguse neeldumise, pH ja juhtivuse mõõtmiseks.

Tehnoloogiliste protsesside kontrolliks pakume maailma juhtivat lineaarsete fotomeetriliste mõõteseadmete tootmisettevõtte OPTEK tooteid. OPTEKi protsessikontrollivahendeid valmistatakse üksnes parima kvaliteediga materjalidest. Need on kohandatud kasutuseks isegi ebaharilikel tingimustel, nagu kõrge temperatuur, kõrge rõhk või agressiivne keskkond. Protsessikontrollivahendeid saab kasutada paljudes eri tööstusharudes: biotehnoloogia-, keemia-, nafta-, tselluloosi-, paberi- ja toiduainetööstuses.

OPTEKi lineaarsed analüsaatorid mõõdavad hägusust, valguse neeldumist UV-VIS-NIR spektris, värvi, kontsentratsiooni, pH ja elektrijuhtivust. OPTEKi seadmetes on kasutusel kõige uuenduslikumad tehnoloogiad, sellepärast on saadud tulemused täpsed ja usaldusväärsed. OPTEKi protsessikontrollivahendid on pikaajaline, ökonoomne ja tõhus lahendus. OPTEKi protsessikontrollivahendite lai valik hõlmab kõigi tootmisetappide kontrolli, sealhulgas lineaarseid ja laboratoorseid hägususmõõdikuid ja sonde.

Keemiatööstuse protsessikontroll

OPTEKi protsessikontrollivahendeid kasutatakse järgmistes keemiatööstuse protsessides: halogeeni kontsentreerimine, filtri kontroll, värvi ja kontsentratsiooni mõõtmine, faaside eraldamine.

Keemiatööstuse protsessikontrolliks on saadaval kõrgekvaliteedilised fotomeetrilised analüsaatorid, mis paigaldatakse strateegilistesse protsessipunktidesse (sööte- ja väljumisliinidele, gaasireaktori jääkväljumise või kanalisatsioonivoolu kohtadesse). Toote puhtust kontrollitakse hägususmõõdikute abil, paigaldades need filtreerimisprotsessi algusesse ja kõikidesse järgnevatesse filtreerimisprotsesside etappidesse. Kui toote hägusus ulatub lubamatule tasemele, saab voo automaatselt alternatiivsesse filtrisse suunata.

Vedelike värvi mõõtmine on täpse protsessikontrolli jaoks ja toodete kvaliteedispetsifikatsioonide täitmiseks väga tähtis. Värvimuutused näitavad protsessi teiste muutujate teisenemist (ülekuumenemist, lahjendussuhte muutust, sulanud lisandite teket, lõpptoote muutust). Protsessi värvimõõtmiseks võetakse enamjaolt proovid protsessi torustikest, misjärel neid analüüsitakse laboratooriumis visuaalsel teel või laboratoorse analüsaatori abil. OPTEKi kolorimeetri abil saate värvimuutuseid mõõta märksa täpsemini – reaalajas otse torustikus.

Keemiatööstuse sage ja väga tähtis protsess on faaside eraldamine, kui vesilahusest tuleb eraldada kallis orgaaniline lahus (või vastupidi) või kui tuleb teha küllastus-/magestusprotsessid. Tänu OPTEKi seadmetele on see eraldusprotsess optimaalsem, kulud on väiksemad ja tootekahju kahaneb miinimumini.
Biotehnoloogiatööstuse protsessikontroll
OPTEKi protsessikontrollivahendeid kasutatakse sellistes biotehnoloogiatööstuse protsessides: fermenteerimine, tsentrifuugimine, ultrafiltreerimine, kromatograafia, formuleerimine ja villimine, ühekordselt kasutatavad tehnoloogiad.
Õlletööstuse protsessikontroll
OPTEKi protsessikontrollivahendeid kasutatakse sellistes õlletööstusprotsessides: filtreerimine, faaside eraldamine, pärmi annustamine ja kontroll, hägususe mõõtmine keetmise ajal, värvi mõõtmine.
Naftatööstuse protsessikontroll

Me aitame teil optimeerida kõik naftatöötlusprotsessid. OPTEKi fotomeetrid tagavad protsesside optimaalse toimimise. Naftatöötlus- ja naftakeemiatööstuses mängib värvikontroll olulist rolli. Otseses voos tekkinud värvimuutused annavad märku tehnoloogilise protsessi riketest, mis võivad mõjutada lõpptoote kvaliteeti. Tänapäevaseid värvimõõtmisi tehakse OPTEKi täpsete ja usaldusväärsete värviandurite abil.

Toornafta töötluse käigus tuleb toote kvaliteeti pidevalt kontrollida. Kui kasutada selleks OPTEKi lineaarseid fotomeetreid, toimub nafta destilleerimisprotsess maksimaalse jõudlusel ja töödeldava toote kvaliteet on pideva vaatluse all.
Toiduaine- ja joogitööstuse protsessikontroll
OPTEKi kontrollivahendeid kasutatakse järgmistes toiduaine- ja joogitööstuse protsessides: filtreerimiskontroll, faaside eraldamise kontroll, kontsentratsiooni- ja värvikontroll, faaside (vesi/toode) identifitseerimine ja eraldamise kontroll, tootmisseadmete puhastuskvaliteedi kontroll, külmutus- ja kuumutusliinidel kasutatava vee kontroll.
Tselluloosi- ja paberitööstuse protsessikontroll
Kontrollivahendeid kasutatakse järgmistes tselluloosi- ja paberitööstuse protsessides: kloordioksiidi kontroll, valge kaoliini filtreerimine, toorainevee kvaliteedikontroll, reovee kvaliteedikontroll, valge vee kvaliteedikontroll.
Võtke meiega ühendust