Tööstuskromatograafia

Ohutud lahendused tööstusliku kromatograafiaprotsessi kõikide etappide jaoks alates protsessi loomisest kuni tootmiseni. Meie pakutavad kromatograafiatooted on sündinud üksikasjalike uuringute tulemusena, mis vastavad tänapäevase areneva biofarmaatsiatööstuse vajadustele ning aitavad teil protsesse produktiivsemaks ja tõhusamaks muuta. Lai valik tööstuslikuks tootmiseks mõeldud Mercki kromatograafilisi sorbente, puhvrilahuseid, puhastusvahendeid, seadmeid, süsteeme ja kolonne sobivad hästi üksteisega kokku. Lai valik normaalseid ja pöördfaaside kromatograafilisi sorbente, plastist ja klaasist kromatograafiakolonne ning GMP tasemel kromatograafiasüsteeme.

Afiinsuskromatograafia
Afiinsuskromatograafia põhineb valkude vastastikmõjul liganditega, mis on kinnitunud (immobiliseeritud) tahke kandja külge. Seda tüüpi kromatograafia on väga tõhus meetod, mida kasutatakse biomolekulide eraldamiseks. Tegu on metallide kelaat-kromatograafiaga, mis on ette nähtud histidiiniseosega (valkude puhastusmaatriks) ühendite eraldamiseks. Eraldamine viiakse läbi afiinsete ligandite kasutamisega sorbendi maatriksil. Ligandiks võib olla substraat või koensüüm. Liganditega ühineb üksnes valk. Tegu on spetsiifilise vastastikmõjuga. Kõik muud valgud satuvad eluaati. Afiinsuskromatograafia on ülimalt spetsiifiline ja võimaldab eraldatavat valku puhastada tuhandeid kordi. Valgu A ligandiga sorbendid on ette nähtud monokloonsete antikehade puhastamiseks.
Ioonvahetuskromatograafia
Valgumolekulid on keerukad struktuurid ning neil võib olla positiivne või negatiivne laeng. Kõige sagedamini valkude puhastamiseks kasutatav meetod on ioonvahetuskromatograafia. Selle meetodi eesmärk on eraldada molekulid nende pinnalaengu ja funktsionaalsete gruppide järgi. Ioonvahetuskromatograafia põhineb vahetusreaktsioonil, mis toimub uuritava lahuse ioonide ja liikuvate sorbendiioonide vahel, kui lahus lastakse läbi katioonse või anioonse kolonni. Sobivate kromatograafiatingimuste (nt soola kontsentratsiooni, puhvrisüsteemi ja pH) valimise korral saab valgud lisanditest eraldada. Praktikas pestakse siduvad molekulid enamasti selektiivselt välja mitme etapina või pidevalt soola kontsentratsiooni suurendades. Lisandid võib siduda sorbendiga või membraanfiltreerimise abil. Merck pakub ioonvahetuskromatograafiaks järgmiseid sorbente: Fractogel®, Eshmuno®.
Pöördfaaskromatograafia

Pöördfaaskromatograafia meetodi eelis on see, et sellega võib kiiresti ja efektiivselt saada väga puhtaid tooteid. Tähtsat rolli mängivad kromatograafilised preparatiivsed kolonnid, kui katseteks või tootmiseks on vaja puhastada kalleid ühendeid. Kui normaalse ja pöördfaaskromatograafia laiendatud etapis on vaja silikageeli, soovitame kasutada ebakorrapärase kujuga LiChroprepi® või sfäärilise kujuga PharmPrepi® – väga universaalseid aineid, mis tagavad kiire, tõhusa ja taastatava eralduse. 

Pöördfaaskromatograafias on väga tähtis kasutatava sorbendi kvaliteet. Üks olulisemaid faktoreid on selektiivsus, mis on kromatograafilise eralduskvaliteedi ja korratavuse kindlakstegemisel määrav. Mercki anorgaaniliste sorbentidega saate suurepärased korratavustulemused ja osakeste kitsas jaotumine suuruse järgi toob kaasa laitmatu eraldusvõime. See annab laboratooriumis, väikese tootmise katselaboris ja tootmises tehtavale kromatograafilisele eraldamisele ja puhastamisele kõrgeima taseme usaldusväärsuse.
Hüdrofoobsed koostoimed / molekulaarsõela kromatograafia (geelfiltratsioon)

Valkude selitamine ja lõplik puhastamine oleneb valitud kromatograafiameetoditest, mis toimivad koos, isoleerides vajaliku valgu ja kõrvaldades kõik ülejäänud lisandid. See meetod põhineb sellel, et erineva molekulmassiga ained jaotuvad liikuva ja mitteliikuva kromatograafiakolonni faaside vahel erinevalt. 

Hüdrofoobse vastastikmõjuga kromatograafia on väga hea valik valkude puhastamiseks. See meetod põhineb hüdrofoobsete ligandite ja valgumolekulide hüdrofoobsete gruppide vastastikmõjul. Suure kontsentratsiooniga soolalahus aitab vajaliku valgu paremini eraldada. 

Molekulaarsõela kromatograafia (geelfiltratsioon) on ette nähtud valkude lõplikuks puhastuseks. Puhverlahusele ei seata rangeid nõudeid. Natiivseid valke, rekombinantseid valke, viiruseid ja bioloogilist päritolu plasmat võib olla kerge eraldada, kasutades molekulaarsõela kromatograafiakolonne.
Laaditud kromatograafiakolonnid
Molekulide eraldamise õnnestumiseks on väga tähtis valida õiged kromatograafiakolonnid. Teine etapp on sorbendi laadimine kolonni – laadimiskvaliteedi kontroll ja valideerimine. Tänapäeva modernne lahendus on laaditud kolonnid Chromabolt®.  Need kolonnid võivad olla standardsed või individuaalselt valmistatavad. Laaditud kromatograafiakolonnid sobivad kasutamiseks laboratooriumis, väikesemahulises katsetootmises ja alalises tootmises. Laaditud kromatograafiakolonnide kasutamise korral saate täpselt juhtida oma tööaega ja ei pea enam kulutama aega kromatograafiakolonnide pakkimisele, niisiis saate pühendada rohkem tähelepanu toote valmistamisele. Kromatograafiakolonnide suuruse ja sorbentide koosluste võimalik valik.
Keemilised ained kromatograafia jaoks

Igas tootmisetapis on vaja tagada protsesside stabiilsus ja puhtus. Just sellepärast pakume nii laias valikus keemilisi aineid – alates sooladest kuni kontsentreeritud lahusteni. Kasutusvalmis preparaadid on pakitud ühekordsetesse pakenditesse või jäikadesse plastkonteineritesse. Mercki toodetel EMPROVE® bio ja EMPROVE® exp on kaasas üksikasjalik kvaliteedi tagamise dokumentatsioon. EMPROVE'i® toodetega sujub teie töö kiiremini ja ökonoomsemalt. 

Peaaegu igas biofarmaatsia tootmisprotsessi etapis kasutatakse puhvrit, sellepärast mõjutab kasutatava puhvri kvaliteet protsessi õnnestumist. Merck pakub kõrgekvaliteedilisi puhvriaineid, mis sobivad kõikidele sagedamini kasutatavatele puhvrisüsteemidele (nagu fosfaadid, atsetaadid või orgaanilised puhvrid TRIS, HEPES ja MES).

Tootmisprotsesside kujundamisel püütakse vähendada mikrobioloogilise saaste ja endotoksiinide kontsentratsiooni. Pealegi enamiku puhvrite (DNase, RNase või proteaasi) fermentiivne aktiivsus ei ole teada, kuid see on biokromatograafia jaoks ülitähtis. Sel otstarbel võib kasutada kolme partii näidistega kvalifikatsioonikomplekte. 

Tootmisseadmete puhastuseks kasutatakse biofarmaatsias suurel hulgal puhastusvahendeid (CIP). Mõnele ettevõttele valmistatakse puhastustooteid soovi järgi. Ettevõte Merck on biofarmaatsiaseadmete puhastuseks ja kromatograafiasorbentide hoidmiseks välja töötanud kõrgekvaliteedilised tooted. Nendeks on sorbendid Fractogel® ja ProSep® ning kassetid Pellicon®. Kõik tooted vastavad rangeimatele usaldusväärsus- ja ehedusnõuetele ning hoiavad tõhusalt ära saastatuse. Kõik tooted vastavad GMP nõuetele.
Võtke meiega ühendust