Projekteerimine


Idee
Iga meie sisse seatav laboratoorium algab ideest. Kliendiga suheldes selgitame välja vajadused – vajalike tööpaikade arvu ja laboratooriumis tehtava töö nüansid. Seejärel soovitame vajalikke seadmeid, laboratooriumi ohutust tagavaid elemente, mööblit, tõmbe- ja ohutuskappe.
Projekteerimine

Selles etapis valmistatakse ette laboratooriumi sisseseadeprojekt ja visualiseerimiseks 3D-joonised, kus on ühendatud hoone, laborimööbli ja vajalike seadmete tervik. Siin võetakse arvesse hoone ventilatsiooni, vee- ja gaasisüsteeme, valitakse sobiva suurusega mööbel ja paigutatakse ergonoomiliselt ruumi. Lõppkasutajaga kooskõlastatakse mööbli värvigamma ja ohutusmeetmed.

Eelarve
Eelarve koostatakse kooskõlastatud projekti järgi.
Valmistamine

Enne mööbli valmistama asumist hinnatakse olemasolevat ruumi, kontrollitakse kommunikatsioone, kooskõlastatakse tootjaga võimalikud ebastandardsed lahendused, korrigeeritakse ja kooskõlastatakse esmased joonised.

Meie esindatav mööblitootja Merci valmistab kvaliteetset ja vastupidavat mööblit, mis vastab EN standarditele ja ohutusnormidele.
Monteerimine
Mööbli panevad kokku tootja koolitatud ja kvalifitseeritud insenerid. Laboratooriumis ühendatakse kõik vajalikud kommunikatsioonid ja installitakse vajalikud seadmed. Kontrollitakse tõmbekappide tööd ning gaasi- ja vedelikusüsteemide lekkekindlust.
Koolitus
Laboratooriumi personalile õpetatakse laboratooriumis olevate seadmete, mööbli, tõmbekappide ja ohutusvahendite efektiivset ja turvalist kasutust. Esitatakse tööohutuse ja hooldusdokumendid.
Tehnohooldus
Tehniliste tõrgete korral on kvalifitseeritud insenerid valmis kohale tulema ja tõrked kõrvaldama. Vajaduse korral kontrollitakse seadmeid ja varustust perioodiliselt.
Võtke meiega ühendust