Laminaarkapid

Bioloogilise ohutuse laminaartõmbekapid 

NuAire bioloogilise ohutuse laminaartõmbekappe kasutatakse personali, toodete ja/või keskkonna kaitseks, kui soovitakse toote optimaalset kvaliteedikontrolli, vähendades välismõju potentsiaali. Ergonoomilise disainiga bioloogilise ohutuse laminaarkappide abil tõhustate laboratoorsete ohutusmeetodite ja protsesside täpsust. Soovitame kindlaks teha iga laboratoorse meetodi, laboriseadme ja tehnoprotsessi bioloogilise ohutuse taseme. Nakkustekitajate kergemaks kontrollimiseks on paika pandud neli bioloogilise ohutuse taset. 

Bioloogilise ohutuse I taseme laminaarkapid on ette nähtud töötajate ja keskkonna kaitseks, kuid ei ole ette nähtud toote kaitseks. Õhk ringleb kapis sarnaselt nagu keemia tõmbekappides, aga selle fikseeritud töö ligipääsuava on tavaliselt piiratud ja väljuv õhk peab läbima HEPA-filtri. Bioloogilise ohutuse I taseme laminaarkapid on ette nähtud väikeste ja keskmiste riskiteguritega mikrobioloogilisteks uuringuteks. Peale selle, keemia tõmbekapist üldjuhul palju väiksem töötsoon on kohandatud tööks bioloogilist päritolu ainetega, kus protsessides kasutatakse mõõdukalt lenduvaid vedelikke ja retsirkulatsioonikapid ei sobi. 

Bioloogilise ohutuse II taseme laminaarkappide valimisel tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid, nagu kasutatavad ained, nende kogus ja kapis tehtavad protseduurid. Samuti tuleb arvestada riskihindamisel põhinevate nõuetega vahenditele, kapi paigalduskohale ja õhu mehaanilise sissetõmbe- ja väljalaskesüsteemi paigaldamisele laboratooriumis. NuAire bioloogilise ohutuse II taseme laminaartõmbekappe klassifitseeritakse veel ka tüüpide järgi A2, B1, B2.

A2
NuAire bioloogilise ohutuse II taseme A2-tüüpi laminaarkapid on ette nähtud töötajate, toodete ja keskkonna ohutuse tagamiseks. Toote optimaalseks kvaliteedikontrolliks vähendatakse toote ja personali mõju bioloogilistele või keemilistele agentidele. Nõnda vähendatakse teadusuuringute tulemuste ja ravimitootmistoimingute riskitaset.
B1
NuAire bioloogilise ohutuse II taseme B1-tüüpi laminaarkapid väljutavad 70% õhuvoolust. B1-tüüpi laminaartõmbekappe võib kasutada tööks lenduvate mürgiste keemiliste ainetega ja üliväikeste kogustega radionukliide, mida kasutatakse mikrobioloogilisteks teadusuuringuteks (kui neid tehakse vahetus väljutusvoos), või kui töötatakse keemiliste ainete või radionukliididega, mis ei sega tagasipöörduva õhuvooluga tööd.
B2
NuAire bioloogilise ohutuse II taseme B2-tüüpi laminaarkapis koosneb vertikaalne laminaarvool laboriõhust või välisõhust (tõmmatakse sisse). Kogu väljutatav õhk läbib HEPA-filtri. Kõikides saastunud õhukanalites ja sissetõmbe õhutussüsteemis püsib negatiivne rõhk. B2-tüüpi bioloogilise ohutuse laminaarkappe võib kasutada tööks lenduvate toksiliste keemiliste ainete ja radionukliididega, nagu mikrobioloogiliste uuringute kirjeldustes nõutud.
Võtke meiega ühendust