Puhtad ruumid

Tootmisprotsessidele kehtestatakse aina rangemaid nõudeid. Need sunnivad tööstusettevõtteid kasutama seadmeid, mis tagaksid lõpptoote kvaliteedi. Teeme koostööd ettevõttega Telstar, kellel on puhaste ruumide sisseseadmises üle 30-aastane töökogemus, ja pakume koos kõige erinevamaid lahendusi, mis vastaksid kliendi vajadustele. Selle ala pidevalt uuenevad tehnoloogiad ja meie asjatundjate võrratu meeskond aitavad optimeerida protsesse, võttes arvesse ressursse, ruume, seadmeid ja energiakulu. Seades esikohale kvaliteedi, juhindume Telstari filosoofiast, mille kohaselt kõik seadmed vastavad rahvusvahelistele standarditele ja tänapäevasele tehnoloogiale, on hõlpsalt käsitsetavad ja ohutud. 

Õige projekteerimine on peamine nõue, mis tagab ruumi puhtuse ja steriilsuse. Laboratoorium peab olema sisse seatud nii, et seda oleks lihtne puhastada ja desinfitseerida, see peab olema anorgaaniline , vedelikekindel ja vastupidav kasutatavate keemiliste ainete suhtes. 

Telstari arhitektuurilahendused hõlmavad järgmist:

  • Spetsiifilised nõuded puhastele ruumidele;
  • Tuginetakse süsteemide konstruktiivsele, integreeritud ja koordineeritud moodulprojekteerimisele, võttes arvesse seinte, lagede, põrandate, akende, uste, valgustite ja santehnika eripärasid.

Laminaarsed õhuvoolusüsteemid
Telstar pakub täiskomplektis ventilaatorfiltrite plokki, mis paigaldatakse seinale või lakke, teisaldatavaid õhupuhastussüsteeme, laminaarseid õhuvoolusüsteeme kõrgeima puhtusastmega toodete kaitseks, mida kasutatakse ennekõik siis, kui tooted on saastetundlikud.
HEPA-filtritega õhufiltreerimiskabiinid
Enne personali sisenemist kontrollitud keskkonnaga tsoonidesse või puhastesse ruumidesse tuleb rõivastelt eemaldada kahjulikud tahked osakesed. Selleks rajatakse Telstari HEPA-filtritega õhufiltreerimiskabiinid, kus kasutatakse väga kiiret õhuvoolu.
Ainete üleandmisboksid
Telstari ainete üleandmisboksid on ette nähtud ainete ohutuks üleandmiseks klassifitseeritud alade vahel või klassifitseeritud ja klassifitseerimata alade vahel. Ainete üleandmisbokse saab konfigureerida üleantavate ainete bioloogiliseks kahjutustamiseks, vähendades nõnda saaste sattumist atmosfääri.
Võtke meiega ühendust