HPLC-laboratooriumi ohutuslahendused

Kuidas vähendada HPLC-laboratooriumis terviseriske? 

Kõikides laboratooriumides tuleb erilist tähelepanu pöörata kahjulikele ainetele. Laboritöötajad, kes iga päev keemiliste ainetega töötavad, on pideva ohuga harjunud, mistõttu ei pööra nad sellele sageli tähelepanu ja ei järgi kahjulikke aineid puudutavaid ohutusnõudeid. Laboratooriumides võib näha fooliumiga kaetud eluendipudeleid ja prügikastis leidub keemiliste ainete pakendite kaasi. Aga kas tegelikult tuleks niimoodi töötada? Kuidas vähendada laboratooriumis töötajate terviseriske?

Korgid S.C.A.T. SafetyCap

Analüütilistes ja preparatiivsetes HPLC-des lahustite hoidmiseks ette nähtud korgid S.C.A.T. SafetyCap on ohutu ja praktiline lahendus. Neil korkidel on õhu sisselaskeklapp ja kuni kuus ühendust vedelike jaoks.

Õhuklapp toimib kontrollklapina ja filtreerib sissetulevat õhku, blokeerides lahusti kahjulikud aurud nii, et need jääksid pudeli sisse ja kaitseksid töötajaid saastunud õhu sattumise eest hingamisteedesse. Lisaks kaitseb membraanfilter lahust õhu juurdepääsu eest keskkonnast, välistades lahusti koostise muutused.

Tänu SafetyCapi ühendustele sulguvad ühendustorud tihedalt ja lahusti saab tõrgeteta väljuda. SafetyCapi korgid saab hõlpsasti ümber tõsta teistele lahustipudelitele, kus on torusüsteem. Tihedalt sulguvad ühendused välistavad lahusti saastumise ja aeglustavad segulahustite koostise muutust, mis võib tulemusi mõjutada.

Ka jäätmete ohutu kõrvaldamine on tähtis, sest jäätmekonteinerites võivad jäätmetest moodustuda kontrollimatud mürgised segud. S.C.A.T. SafetyWasteCapi korgid on ette nähtud jäätmete jaoks ja on tänu erineva diameetriga ühendustele väga efektiivsed, sest ühe jäätmekonteineriga saab ühendada mitu erinevat süsteemi.

Aga kõige olulisem on see, et jäätmekorkidel SafetyWasteCaps on aktiivsöest heitgaasifilter, mis puhastab väljutatavat õhku, vähendades nõnda laboratooriumi õhusaastet.

Täiustage kromatograafiatulemusi, vältides peetumisaja kulu, mis tekib lahustite kontsentratsioonikõikumisest aurustumisel.

Kaitseb tervist. S.C.A.T. SafetyCapsi korkide abil saab laboratooriumi õhusaastet märkimisväärselt vähendada. Akrediteeritud laboratooriumides tehtud mõõtmised on näidanud, et ruumi õhusaaste vähenes 73%.

Säästab raha. S.C.A.T. SafetyCapsi korkide abil saab vältida keemiliste ainete leket ja jäätmete hulka sattumist. See on eriti tähtis, kui kasutate kalleid keemilisi aineid.

Optimeerib tööprotsesse. S.C.A.T.-i korkidel ei ole keerdtorusid, sellepärast saab mahuteid isegi mitme ühenduse kasutuse korral kiiresti vahetada.

Säästab keskkonda. Nende vahendite abil panustate keskkonnahoidu.

Kui HPLC-laboratooriumis töötades ilmneb ebatavalisi näitajahälbeid, mis avalduvad järgmiselt: 

  • Piikide lagunemine;
  • Esimeste piikide moondumine;
  • Mittespetsiifilised koostoimed;
  • Täiendavad piigid;
  • Ainete peetumisaegade nihe;
  • Järsud peetumismuutused;
  • Baasjoone ebastabiilsus;
  • Laiad piigid või piikide laienemine;
  • Lahutusvõime vähenemine.

Tõenäoliselt on põhjused seotud mobiilse faasi koostise muudatustega. Kui tavapärase meetodi järgi töötades ilmneb kõikide piikide muutus ühes suunas, näitab see muutuseid mobiilse faasi lahuses. Sellised muutused kutsub enamasti esile vähemalt ühe mobiilse faasi komponendi vähenemine, mis tekib aurustumise või väära segamisprotseduuri tõttu.

Valitud piikide peetumisaegade nihke ilmnemise korral võib selle probleemi põhjus kõige sagedamini olla mobiilse faasi pH ja puhvri kontsentratsioon. Ioniseeritavate ühendite peetumisaeg võib olenevalt pKa-st muutuda kuni 10%, kui mobiilse faasi pH muutub aeglaselt, s.t iga 0,1 pH ühiku kohta.
Võtke meiega ühendust